Revitalizace památníku Josefa Krapky
Revitalizace památníku Josefa Krapky

Revitalizace památníku Josefa Krapky - Náchodského v Pavlišově


Pojďme si nejprve trochu zalistovat v čase. Píše se rok 1900. V Praze byl založen první automobilový klub. Právě včas, protože ve Francii bylo představeno první auto, které se bude řídit nikoli nějakými pákami, ale opravdovým volantem. Na ostrově Kréta začínají vykopávky, které brzy odhalí krásné fresky, které zde zanechala minóská civilizace. Na pařížské výstavě se poprvé v dějinách objevuje termín televize. Oblohu na Evropou začínají brázdit elegantní vzducholodě... Bouřivé změny se ale netýkají jen pokroku ve vědě a technice. Probíhají i výrazné společenské a sociální změny. Objevují se první zákony, které omezují práci žen a dětí.... V roce 1900 pracuje ve vídeňské redakci Dělnických listů osmatřicetiletý náchodský (chcete - li konkrétně pak pavlišovský) rodák Josef Krapka, který přijal k původnímu jménu přídomek: Náchodský. Angažuje se v orgánech celorakouské sociální demokracie, píše sociální poezii, řeční, překládá, věnuje se i ochotnickému divadlu - ve Vídni například zakládá krajanský divadelní spolek. Pracuje s horečnou aktivitou, jakoby tušil, že mu osud vyměřil už jen devět let života... Udělejme nyní velkorysý časový střih a vstupme do současnosti. Píše se rok 2015. Agentury přinášejí zprávy, že brzy budou auta, které už nebudou řízena ani pákami, ani volantem, ale počítačem. Krásných fresek z éry krále Mínoa na Krétě jsou už dávno plné učebnice - i televizní cestopisné pořady. Vzducholodě by dnes letový provoz nad Evropou opravdu, ale opravdu zdržovaly. A Josef Krapka - Náchodský?


Památník jako společenský prostor


Městská rada v Náchodě na jednom ze svých březnových zasedání souhlasila s projektem revitalizace památníku Josefa Krapky - Náchodského v Pavlišově. Idea celého projektu je snahou využít stávajícího, již vlivem času poznamenaného, památníku z 80. let 20. století a proměnit jeho okolí v místo s minimalistickou parkovou úpravou včetně osazení informační tabule a dalších užitných i dekorativních prvků. " Chtěli bychom dát památníku, který stojí na místě rodného Krapkova domku i podobu společenského prostoru s odpočinkovou zónou představovanou i atypickou lavičkou. Pozemek s památníkem je v bezprostřední blízkosti komunikace procházející Pavlišovem, pamatujeme tedy i na stojany na kola. Informační tabule by měla přiblížit detailněji Krapkovu činnost literární i společenskou.


Přítel J.S.Machara i spolupracovník T.G.Masaryka…


Jsem přesvědčen, že i moderní současnost uvidí J.Krapku - Náchodského jako talentovanou a zajímavou osobnost. Tak jej například viděl i jeho přítel básník J.S.Machar, který vysoce hodnotil Krapkovy knihy z Pamětí štváče a Obrázky z Valašska. . Krapka později spolupracoval i s T. G. Masarykem při zakládání Dělnické akademie. Zajímavostí jistě je spojení jména Krapka - u potomků Josefa Krapky - Náchodského se jménem Wichterle (včetně Otty Wichterleho - vynálezce kontaktních čoček). Tak například manželka profesora Otty Wichterleho - MUDr. Linda Wichterleová je vnučkou Josefa Krapky - Náchodského.


Krapka se aktivně zapojil do dělnického hnutí a od roku 1868 se stal redaktorem celé řady sociálně demokratických listů v Praze, Hradci Králové, Brně a konečně v Prostějově. Byl též funkcionářem Českoslovanské sociální demokracie a v letech 1897 - 1903 tajemníkem jejího užšího výkonného výboru a členem užšího vedení celorakouské sociální demokracie. Nežil ale jen politikou. Jeho velkou láskou bylo ochotnické divadlo", vysvětluje radní Mirek Brát a dodává, že základní Krapkovu profesní, politickou i uměleckou biografii si budou moci návštěvníci revitalizovaného památníku přečíst na originální informační tabuli.


Zastavení na kulturní trase


"Na této tabuli bude zároveň uveden i moderní informační znak pro chytré telefony, tzv. QR kód, který návštěvníka přesměruje na webové stránky, kde se dočte o Krapkovy více. Počítáme zároveň, že by hlavní informace byla dostupná i v základních jazykových mutacích", vysvětluje Brát. Revitalizovaný památník by se tak stal součástí i kulturní turistické trasy Náchodem a jeho okolím. Přispěl by i k popularizaci jména tohoto zajímavého náchodského rodáka (v roce 2013 věnovala Krapkovy v Náchodském zpravodaji desátý díl cyklu "Náchodští autoři, spisovatelé a básníci" i historička Mgr. Lýdie Baštecká)


Vícezdrojové financování


"Na financování záměru revitalizace památníku J.Krapky - Náchodského se podařilo zajistit portfolio zdrojů. Kromě prostředků z městské pokladny je počítáno s významnou finanční podporou od Mgr. Martina Wichterleho, vlastníka strojírenského holdingu Wikov ( prapravnuka J.Krapky - Náchodského). Věřím, že budeme moci počítat i s podporou ze strany Královéhradeckého kraje. A v neposlední řadě budou v projektu revitalizace památníku použity i finanční zdroje v podobě darů od dalších soukromých osob. Jsou jimi náchodský starosta - poslanec PČR Jan Birke a člen Evropského parlamentu Ing. et. Mgr. Miroslav Poche", uzavírá Mirek Brát.


(Náchodský zpravodaj, květen 2015)